اطلاعات پروژه

  • شماره پرونده 7245-B
  • متراژ 12000 متر مربع
  • 18 درصد بهینه شده