اطلاعات پروژه

  • شماره پرونده 7245-A
  • متراژ 12500 متر مربع
  • 18 درصد بهینه شده