اطلاعات پروژه

  • شماره پرونده 63373-B
  • متراژ 4000 متر مربع
  • 12 درصد بهینه شده