اطلاعات پروژه

  • شماره پرونده 63373-A
  • متراژ 5000 متر مربع
  • 12 درصد بهینه شده